Navigácia

Rychlý kontakt

Adresa

Obecný úrad Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná
IČO: 00 328 600

 

Sekretariát: 

Tel.: 058 / 788 26 70

Starosta obce : 0905 576 994
Email: obec@obecochtina.sk

Počasie

dnes, nedeľa 26. 3. 2023
slabý dážď 13 °C 5 °C
pondelok 27. 3. mierny dážď 8/2 °C
utorok 28. 3. sneženie 4/-2 °C
streda 29. 3. oblačno 8/-2 °C

Obsah

Osobnosti obce

 

Ján Paškan, MUDr., generálmajor 

Ján Paškan sa narodil 27. januára 1907 v Ochtinej, v rodine remeselníka Jána Paškana a jeho manželky Zuzany. Po vychodení základnej školy v rodisku odišiel študovať na evanjelické gymnázium do Rožňavy. Zmaturoval na Rožňavskom čsl. štátnom reálnom gymnáziu roku 1925. Vďaka finančnej podpore bratranca matkinho strýka mohol študovať na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde v r. 1932 promoval. 

V deň promócie 7. 10. 1932, bol vojakom. Vojenskú prezenčnú službu vykonával na internom oddelení Divíznej nemocnice 9 v Bratislave. Tu sa rozhodol vstúpiť do vojenskej zdravotnej služby. 
V r. 1933 – 1934 absolvoval školu pre dôstojníkov zdravotníctva z povolania v Prahe. 
V r. 1934 – 1939 pôsobil ako šéflekár voj. útvaru v Štúrove, Šahách a v Užhorode a v r. 1938 sa stal prednostom zdravotníckej služby divízie v Prešove. Už v r. 1940 sa začali v armáde aktivovať skupiny dôstojníkov, ktorí mali negatívny vzťah ku klérofašistickej vláde. 

MUDr. Paškan si svojim protifašistickým postojom získal dôveru týchto kruhov. V r. 1942 ho preložili z Prešova do Bratislavy na ministerstvo národnej obrany, kde v r. 1943 zastával funkciu vedúceho zdravotnej služby. Tu sa zapojil do príprav zdravotníckeho zabezpečenia SNP. 
Roku 1944 odišiel do Ružomberka za veliteľa vojenskej nemocnice. Dňa 30. 8. 1944 ho ustanovili do funkcie prednostu Zdravotnej správy 1. čs. armády na Slovensku v Banskej Bystrici. Tak sa dostal na čelo zdravot. služby povstaleckej armády. Po zatlačení Povstania sa skrýval pod cudzím menom. 
Po príchode do oslobodených Košíc ho 17. 3. 1945 menovali veliteľom čs. odsunovej nemocnici vo Vyšných Hágoch. Po skončení vojny sa stal prednostom zdravot. služby veliteľstva 4. oblasti v Bratislave. V r. 1946 bol povýšený na generála. Potom pôsobil v rôznych voj. zdravot. funkciách v Prahe, Ružomberku, Hradci Králové, Trenčíne a v Bratislave. 

Roku 1982 odišiel na zaslúžený odpočinok. MUDr. Ján Paškan bol významnou osobnosťou aj civilného zdravotníctva. Neúnavne pracoval na Červenom kríži a v zdrav. orgánoch mesta Bratislava. Bohatá je aj jeho publikačná a prednášková činnosť. Jeho prácu v zdravotníckej službe ocenili mnohé domáce i zahraničné inštitúcie. Je držiteľom viac ako 55 vyznamenaní za boj proti fašizmu, za budovanie a obranu vlasti, za zdravotnícke služby a za upevňovanie mierového spolunažívania národov. Zomrel 1. 9. 1989 v Bratislave vo veku 82 rokov.