Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ochtiná
ObecOchtiná

História

Obec sa prvý raz spomína v písomnostiach veľmožského rodu Ákošovcov v roku 1318 ako Ohtina, Othena i Ohthena. V obci sa traduje že ju založilo 8 nemeckých baníkov. Vo vlastivednom slovníku obcí na Slovensku II. sa uvádza že ide o slovenské sídlo z doby poveľkomoravskej. Listina kráľa Bela IV. z 5. júna 1243, ktorou daroval Filipovi a Detrichovi z rodu Ákošovcov (z nich pochádzali Bubekovci – Bebekovci) za pomoc v bitke proti Tatárom pri rieke Slanej rozsiahle majetky nebohého Borša v Gemeri, ju nespomína. Je pravdepodobné, že ju zničili Tatári počas ich plienenia severného Gemera v roku 1241.

ochotina

V súvislosti s vymedzením a ohraničením územia plešivského panstva (pozdejšie Štítnického chotára) sa v donačnej listine z roku 1243 na jeho okraji spomína na jeden „ferricudinát“ (železný hámor). Existoval už pred rokom 1243 a pri ňom aj osada. Existenciu osady v tomto období potvrdzuje aj kostol sv. Mikuláša z prvej polovice 13. storočia. Nemeckí „hostia“ a s nimi aj miestni Sloveni sa zaoberali baníctvom a zúžitkovaním vyťaženej železnej rudy. Už v polovici 13. st. sa tu nachádzali pece a vyhne, kde sa spracovávala železná ruda a železo. Po vyťažení povrchových rudných ložísk sa v priebehu 14. st. prechádzalo na hlbinnú ťažbu rúd. Vznikali nové bane so šachtami, štôlňami a banskými chodbami. Najprv sa pece na redukciu rúd stavali pri ložiskách, od polovice 14. st. sa stavali pri pri rieke Štítnik, kde sa dovážala vyťažená železná ruda a kde vznikali aj nové, výkonnejšie hámre.

V roku 1556 bola Ochtiná vplyvom Františka Bebeka spolu s Turkami vypálená a vyrabovaná. Odvliekli z nej aj veľa ľudí, mnoho z nich aj zabili. Únikom nemeckých baníckych rodín sa vytratil aj nemecký ráz obce. V roku 1694 si baníci vytvorili tzv. Ochtinský banícky poriadok. Kvôli banskej spoločnosti Konkordia prišla Ochtiná aj o posledných 11 polí Haviarskeho bratstva. Preto baníci vypracovali v roku 1836 doplnok banského poriadku.

2

Od roku 1746 existovala v obci cecha zvaná Společnosť,v ktorej sa chovateli dobytka svojpomocne poisťovali proti škodám na dobytku. Táto spoločnosť pretrvávala do polovice 20. st. ako Svojpomocné dobytkárske družstvo v Ochtinej.V roku 1905 vzniklo pomaďarčujúce stredisko kasíno – Ochtinský občiansky čitateľský krúžok. V r. 1906 ministerstvo vnútra schválilo zmenu názvu obce na Martonháza. Počas prvej svetovej vojny padlo 19 Ochtinčanov. V roku 1920 bolo obci vrátené pôvodné meno Ochtiná. V roku 1920 si občania založili úverné a v roku 1930 potravné družstvo. Jednota – okresné spotrebné družstvo v Revúcej vybudovala v obci v rokoch 1979 – 1981 dom potravín. V rokoch 1983 – 1984 Národný výbor zrekonštruoval starý rodi

nný dom na klub a stredisko osobnej hygieny.

Erb

erb

V modrom poli štítu biela (strieborná) postava sv. Mikuláša so žltou (zlatou) berlou a troma žltými (zlatými) jablkami v ľavej ruke, s pravou rukou vztýčenou na žehnanie. Po oboch stranách žlté (zlaté) kvetinové vzory.

Štít: neskorogotický

Predpokladom pre tento návrh bola obecná pečať zo 17. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke mestských a obecných pečatí / MOL Budapešť, V-5. Altenburger štítpecsétgyűjtemény. Na pečati s kruhopisom písaným gotickým písmom /zrejmý je iba názov obce OCHTINA/ je vyobrazený sv. Mikuláš v ľavej ruke držiaci berlu a tri jablká a pravou žehnajúci. Po oboch stranách sú kvetinové ornamenty. Vzhľadom na vek, autentickosť a pôvodnosť tohto znamenia, z neho obec vychádzala v súčasnosti pri tvorbe vlastného erbu.Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému heraldickému pravidlu pre používanie farieb a kovov, ako aj estetickým nárokom. V návrhu je použitý neskorogotický štít, v obecnej a mestskej heraldike najčastejší.Tento návrh je iba ideovým námetom na základe rozboru známeho heraldického prameňa, pečate. Samotné výtvarné spracovnie erbu malo potom zohľadniť v prvom rade hlavne tvar a podobu znamenia na pečati.

Návrh sa stal platným erbom obce Ochtiná po jeho prijatí obecným zastupiteľstvom.

Obec

Rychlý kontakt

Adresa

Obecný úrad Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná

IČO: 00 328 600

Sekretariát

Tel.: 058 / 788 26 70

Starosta obce: 0905 576 994

Email: obec@obecochtina.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Edupage ZŠ Ochtiná

Národný projekt Rozvojové tímy I.

Národný projekt Rozvojové tímy I.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Triedenie odpadu

naturpack

Terra Incognita

Terra Incognitapublicita

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hore

Európske dedičstvo: Evanjelický kostol v Ochtinej

Skvostná, pôvodne románsko-gotická stavba, je dnes v ostrom kontraste s chudobnejším okolím, kedysi bohatej a slávnej baníckej obce Ochtiná. Jednoloďová stredoveká stavba s polygonálnym presbytériom nesie prvky románskeho, gotického aj barokového slohu s výtvarne dokonalými a hodnotnými freskami v interiéri zo 14. storočia.

Čítať viac...