Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ochtiná
ObecOchtiná

Projekt "K jaskyni peši a na bicykli"

Ochtinský kostolV rámci projektu bol zrevitalizovaný chodník k Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Chodník začína na autobusovej zastávke v obci, kde bol z financií žiadateľa zrevitalizovaný park. Na autobusovej zastávke bola umiestnená informačná tabuľa – na tabuli sú zobrazené fotky a kresby chodníka. Chodník pokračuje k románsko-gotickému kostolu pri ktorom bola (opäť z prostriedkov žiadateľa) vytvorená malá oddychová zóna s lavičkami a veľkými drevenými kvetináčmi.

Odychová zónaV miestach, kde končí chodník vedený asfaltovou cestou a začína lesný chodník jOdychová zónae dostatočný priestor na parkovanie áut. V týchto miestach je vytvorená veľká oddychová zóna. Zložená je z altánku, v ktorom je viac ako cca 30 miest na sedenie, dvoch ohnísk (jeden na opekanie, druhý s prípravou na varenie gulášu) so sedením, dvoch kyvadlových a dvoch závesných hojdačiek, dvoch oddychových sietí na ležanie umiestnených s výhľadom na dolinu.

Oddychová zónaVedľa altánku je drevený stojan na bicykle. Okolo altánku bol vytvorený náučný chodník s tromi zastávkami. na ktorých sú umiestnené na drevených stojanoch malé informačné tabule na ktorých sú krátke informácie z histórie a založenia obce, na druhej sú hlavné informácie o cirkvi a kostole a na poslednej sú zaujímavosti z obce. Tento náučný chodník je tvorený z prostriedkov žiadateľa. Pri oddychovej zóne je dostatok odpadových nádob, ktoré budú pravidelne vyprázdňované.

Lesný chodník bol upravený ťažkou technikou – bagrom. Miesta s veľkým bočným sklonom boli zrovnané, rovnako tak miesta ktoré boli vymyté vodou. Ťažkou technikou boli upravené aj miesta, v ktorých prebiehala ťažba dreva. Chodník bol riadne vyznačený drevenými šípkami (aj s dĺžkou trasy) a z trasy boli odstránené kamene a spadnuté stromy. Zhruba v polovici lesného chodníka je umiestnená oddychová lavička a na trase sú dve náučné tabule. Na chodníku ako je označený teraz už nikto nezablúdi a chodník je po celej dĺžke schodný aj deti cca. od 10 rokov.

Slávnostné otvorenie chodníka prebehlo 25.07.2020. Počas otvorenia bol organizovaný spoločný výstup novým chodníkom k Ochtinskej aragonitovej jaskyni kde bolo podávané občerstvenie a pripravený kultúrny program.

ŽIADOSŤ o finančný príspevok z programu Terra Incognita na projekt „Top lokality“

Názov projektu: K jaskyni peši aj na bicykli

Miesto realizácie: Ochtiná

Termín začatia realizácie projektu: Máj 2019

Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu: Október 2019

Celkové oprávnené výdavky: 9 000 €

Požadovaná výška finančného príspevku: 9 000 €

Výška spolufinancovania žiadateľa: 0 €

I. ŽIADATEĽ

Názov organizácie (žiadateľa): Obec Ochtiná

Adresa žiadateľa: Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná

Právna forma organizácie (obč.združenie, nadácia, s.r.o., obec...): obec

IČO:

Platiteľ DPH: áno – nie *

Štatutárny zástupca (titul, meno a priezvisko): PhDr. Július Rusnák

Kontaktná osoba pre projekt (titul, meno a priezvisko): PhDr. Július Rusnák

E-mail kontaktnej osoby: jrusnak@pobox.sk

Telefón kontaktnej osoby: +421 905 576 994

Názov banky: ČSOB

Číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0000 2572 4582

Názov obce: Ochtiná

Právna forma: 801 Obec (Obecný úrad)

OKEČ: 751100 Všeobecná štátna správa

Stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti: Obec Ochtiná sa nachádza v okrese Rožňava, má 553 obyvateľov. V obci sa okrem Ochtinskej aragonitovej jaskyni nachádza aj Goticko-Románksy kostol, ktorý je unikátny svojimi freskami. Týmto kostol sa obec zapojila aj do združenia Gotická cesta. Obec dlhodobo vyvíja aktivity k podpore turizmu v regióne.

*nehodiace sa preškrtnite

II. POPIS PROJEKTU

Charakteristika objektu a lokality: (stručná charakteristika lokality, objektu a jeho história, lokalizácia, umiestnenie, kde sa nachádza – maximálne 300 znakov)

Projekt je zameraný na revitalizáciu chodníka z obce Ochtiná, nachádzajúcej sa v okrese Rožňava v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktorá je svetovým unikátom. Okres Rožňava je zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy, čomu zodpovedá aj stav turistickej infraštruktúry a turistických atrakcií. V súčasnosti vedie z obce k jaskyni turistický chodník, je však len veľmi málo používaný pre svoju neudržiavanosť a tým aj nízku atraktívnosť. Chodník vedie lesom a meria 2305 m. Z obce k Ochtinskej aragonitovej jaskyni žiadna iná cesta nevedie, preto aj keď jaskyňa nesie meno Ochtinská, turisti k nej pristupujú hlavne z cesty medzi mestom Jelšava a Gočaltovo.

Na území obce sa okrem jaskyne nachádza aj turistami vyhľadávaný goticko-románsky kostol so vzácnymi freskami, hojne navštevovaný turistami najmä v letnom období a typická dedinská izba súkromného majiteľa. Obec má potenciál stať sa atraktívnou turistickou destináciou.

Ciele projektu - čo chcete dosiahnuť realizáciou projektu a cieľová skupina: (konkrétne cieľové skupiny – demografické, sociologické a geografické aspekty)

Ciele projektu:

Krátkodobým cieľom projektu je:

  1. Vybudovanie, revitalizácia chodníka pre peších a cyklo turistov,
  2. Vybudovanie oddychovej zóny na začiatku chodníka,
  3. Sprístupnenie cyklistického okruhu – Jelšava – Ochtinská aragonitová jaskyňa – obec Ochtiná – obec Slavošovce – Tunel pod Homôlkou – obec Kopráš – Jelšava,

Cieľové skupiny:

Demografické hľadisko: mladí, deti, rodiny s deťmi, seniori

Geografické hľadisko: domáci návštevníci, zahraniční návštevníci, návštevníci zaujímajúci sa o históriu a prírodu

Opis výstupu projektu v roku 2019:

- umiestnenie informačnej tabule so zakresleným chodníkom pri zastávke autobusu,

- zriadenie oddychovej zóny na konci dediny pod lesom, (odpadkové koše, altánok, ohnisko, stojan na bicykle, hojdačky, preliezky),

- vybudovanie prírodnej studničky v blízkosti chodníka,

- umiestnenie lavičiek a informačných tabúľ na trase chodníka.

Časový plán prípravy a realizácie projektu:

Počet mesiacov realizácie projektu: 6

Názov aktivity Termín realizácie od -do Predpokladaný finančný náklad v eur

1. terénne úpravy máj – október 5 500 

2. zriadenie oddychovej zóny,

inštalácia lavičiek a inf. tabúľ máj – august 3 500

Udržateľnosť výsledkov projektu na minimálne 3 roky od dokončenia projektu:

(presný popis činností a aktivít žiadateľa pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov i výstupov projektu)

Obec Ochtiná bude vytvorený chodník a príslušenstvo pravidelne kontrolovať a udržiavať. Chodník bude zaradený do cyklo máp a obec Ochtiná bude iniciovať spojenie cyklo trasou aj z obce Kopráš (Magnezitovce) čím sa vytvorí okruh Hrádok - Ochtiná – Slavošovce – Magnezitovce – Hrádok. Na začiatku chodníka bude vytvorené parkovisko pre návštevníkov. Aj v spolupráci s KSK a Košice región turizmu bude vytvorený chodník propagovať a prezentovať na turistických výstavách. Chodník bude zahrnutý do propagačných materiálov obce. Po dokončení prác od roku 2020 budú organizované spoločné turistické výstupy k jaskyni spojené s kultúrnym programom. Organizované budú aj spoločné cyklo jazdy.

Ďalšie podporné aktivity zabezpečené v roku 2019 žiadateľom budú:

- spoločný turistický výstup obyvateľov obce a návštevníkov k jaskyni na začiatku prác v máji s kultúrnym programom.

- slávnostné ukončenie prác

Spôsoby prezentácie značky programu Terra Incognita:

(v rámci propagácie výstupov projektu po jeho dokončení)

Na viditeľnom mieste vybudovaného altánku bude umiestnená trvalo vysvetľujúca tabuľa, ktorá bude informovať, že „Projekt Vyhliadková veža s oknom do minulosti a s netradičným zdrojom pitnej vody“ bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita.“

Propagačné materiály budú obsahovať logo programu Terra Incognita a bude na nich uvedené, že „Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“

Na internetovej stránke obce (http://www.obec-ochtina.sk) umiestnime logo programu Terra Incognita s hypertextovým odkazom na stránku programu (http://www.terraincognita.sk).

Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

05.04. 2019

............................................ .....................................................

Dátum Podpis štatutárneho zástupcu

Povinná príloha: Rozpočet projektu

Samospráva

Rychlý kontakt

Adresa

Obecný úrad Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná

IČO: 00 328 600

Sekretariát

Tel.: 058 / 788 26 70

Starosta obce: 0905 576 994

Email: obec@obecochtina.sk

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Edupage ZŠ Ochtiná

Národný projekt Rozvojové tímy I.

Národný projekt Rozvojové tímy I.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Triedenie odpadu

naturpack

Terra Incognita

Terra Incognitapublicita

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hore

Európske dedičstvo: Evanjelický kostol v Ochtinej

Skvostná, pôvodne románsko-gotická stavba, je dnes v ostrom kontraste s chudobnejším okolím, kedysi bohatej a slávnej baníckej obce Ochtiná. Jednoloďová stredoveká stavba s polygonálnym presbytériom nesie prvky románskeho, gotického aj barokového slohu s výtvarne dokonalými a hodnotnými freskami v interiéri zo 14. storočia.

Čítať viac...